Cs En De

Nová oznamovací povinnost

Rádi bychom vás informovali o nové oznamovací povinnosti přeshraničních plateb pro poskytovatele platebních služeb, která byla zavedena s účinností od 1. 1. 2024. Oznamovací povinnost se sice týká pouze poskytovatelů platebních služeb (banky, spořitelny, instituce elektronických peněz, apod.), ale jelikož předmětem oznámení mohou být i vaše přeshraniční platby, je dobré o existenci této povinnosti vědět.

Poskytovatelé platebních služeb jsou povinni vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Předmětem evidence jsou platby, které odesílá plátce z jednoho členského státu EU příjemci platby v jiném členském státě EU, a platby ze členského státu EU do třetí země. Platby ze třetí země do členského státu EU se nesledují.

Poskytovatelé platebních služeb pak za každé kalendářní čtvrtletí (v termínu do konce následujícího měsíce) podávají oznámení finanční správě, ve kterém uvedou údaje o každé výše uvedené platbě (částka, identifikace plátce a příjemce), pokud daný subjekt realizuje za kalendářní čtvrtletí prostřednictvím poskytovatele platebních služeb více než 25 přeshraničních plateb. Pokud daný subjekt realizuje 25 nebo méně plateb v daném čtvrtletí, nebudou o tomto subjektu oznamovány poskytovatelem platebních služeb žádné informace.

Na základě oznámených informací o vašich transakcích může finanční úřad například zjistit, že přijímáte služby nebo pořizujete zboží ze zahraničí a jste tedy povinni z těchto nakoupených vstupů přiznávat DPH na výstupu.

 

 

Poslední novinky
19. 7. 2024

Zaměstnanecké benefity

Změny v jejich zdaňování.
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX