Cs En De

Daň z nemovitostí

Do 31.5.2024 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2024, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Správci daně rozesílají složenky s informací o výši daně a ve stále větší míře posílají tyto informace i do datových schránek. Doporučujeme platbu provést až na základě těchto aktuálních informací, neboť došlo ve většině případů k výraznému zvýšení daně.

Poslední novinky
19. 7. 2024

Zaměstnanecké benefity

Změny v jejich zdaňování.
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX