Cs En De

Daň silniční a z nemovitostí

Dnes bychom Vás rádi upozornili na blížící se termíny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k silniční dani a na blížící se termín splatnosti silniční daně.

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 je 1. únor 2021. Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období, nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Řádným termínem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 je také 1. únor 2021. Ve stejném termínu je splatný doplatek na této dani.

Jak už jsme vás dříve informovali, na základě rozhodnutí ministryně financí dochází k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k silniční dani, pokud tato přiznání budou podána nejpozději do 1. dubna 2021. Dále dochází k prominutí úroků za pozdní úhradu silniční daně, pokud bude uhrazena nejpozději do 1. 4. 2021. V případě splatnosti daně z nemovitostí nedochází k žádnému odpuštění úroků a daň je splatná v rádném termínu do 31. 5. 2021, pokud je daň hrazena najednou, nebo do 31. 5. 2021 první splátka a do 30. 11. 2021 druhá splátka, pokud je daň hrazena ve splátkách, resp. do 31. 8. 2021 a 30. 11. 2021 u poplatníků provozujících zemědělskou činnost. 

Připomínáme, že se ale nejedná o posunutí termínu pro podání daňového přiznání a splatnosti daně, ale dochází pouze k prominutí sankcí za pozdní podání přiznání a z pozdní úhrady daně. Jde tedy defacto o nepenalizované porušení zákona, což může mít vliv do budoucna v případech, kdy je automatický nárok na prominutí sankce při prvním porušení. Nebo v případě poplatníků, kterým bylo povoleno splácet daň ve splátkách za podmínky, že nedojde z jejich strany k žádnému porušení zákona. Pokud tedy jste i v současné situaci schopni zpracovat daňové přiznání, resp. nám dodat podklady k jeho zpracování, a uhradit daně v řádném termínu, doporučujeme podání přiznání a úhradu zbytečně neodkládat.

Poslední novinky
9. 4. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
31. 3. 2021

Aprílové povinnosti

Povinnosti k začátku dubna
8. 3. 2021

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
15. 2. 2021

Paušální daň

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX