Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Daň z nemovitostí

17. 10. 2011

Změny ve zdaňování zpevněných ploch.

Dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona o dani z nemovitostí, která zásadním způsobem mění zdaňování tzv. zpevněných ploch pozemků. Ty budou nově zdaňovány tak, že zpevněné plochy pozemků používaných k zemědělskému podnikání budou podléhat sazbě 1 Kč/m2, v případě jiného než zemědělského podnikání sazbě 5 Kč/m2. Jde o významné zvýšení této sazby daně, proto je nutné věnovat pozornost definici zpevněných ploch.


Za zpevněnou plochu jsou považovány pozemky evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" nebo "ostatní plocha". Povrch takovéhoto pozemku musí být zároveň zpevněn tzv. plošnou stavbou, za které jsou považovány především komunikace, parkoviště a manipulační plochy.


Pokud tedy vlastníte pozemky se zpevněnou plochou, budete mít povinnost podat na zdaňovací období roku 2012 daňové přiznání k dani z nemovitostí, a to i přes to, že nedošlo oproti předchozímu roku ke změnám ve vlastnictví nemovitostí. Protože není z katastru nemovitostí zřejmá skutečná plocha zpevněných ploch pozemků, bude potřeba tyto plochy přesně vyčíslit.