Poslední novinky

13. 10. 2018

Evidence skutečných majitelů

Končí termín pro zápis.
1. 10. 2018

Silniční daň

Splatnost zálohy na daň.
10. 9. 2018

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
29. 6. 2018

Silniční daň

Splatnost zálohy

archiv »

Čerpání dovolené za rok 2009

14. 10. 2010

Čas na vyčerpání dovolené za rok 2009 se krátí.

Jestliže mají zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou ještě za rok 2009, musí ji povinně vyčerpat do konce letošního roku. Rozhodnutí o termínu jejího dočerpání přitom musí padnout už do konce měsíce října. Jestliže zaměstnanec nevyčerpá zbytek dovolené do tohoto termínu, musí ji podle zákona nastoupit automaticky k následujícímu pracovnímu dni - tedy k 1. listopadu. Povinné čerpání v takovém případě nastává přímo ze zákona, není tedy k němu nutný souhlas zaměstnance ani zaměstnavatele. I kdyby zaměstnanec nesouhlasil a chtěl na začátku listopadu dále pracovat, musí mu firma dovolenou nařídit. V nástupu povinné dovolené mohou zaměstnanci bránit pouze zákonem stanovené překážky v práci, tj. např. dočasná pracovní neschopnost nebo čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Automatickému nástupu dovolené k začátku listopadu lze předejít tím, že si firma s pracovníkem písemně domluví do 31. října nástup dovolené tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat v jiném termínu, nejpozději však do konce kalendářního roku 2010. Zákoník práce však umožňuje dohodu jen ohledně konkrétního termínu čerpání. Nelze si platně sjednat, že se zaměstnanec svého zákonného nároku vzdá, a to ani výměnou za finanční kompenzaci ze strany zaměstnavatele. Jestliže si zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do zákonem určeného termínu, tak mu nárok na ni zanikne. Výjimkou je pouze ukončení pracovního poměru. Jestliže si zaměstnanec nestihne vyčerpat dovolenou a odchází z firmy, je firma povinna proplatit mu nevyčerpané dny. Ovšem jen v případě, že po zaměstnanci nešlo spravedlivě požadovat, aby si zbytek dovolené vyčerpal ještě do svého odchodu. Zmíněné zásady se však vztahují jen na takzvanou základní (zákonem zaručenou) délku dovolené. Ta v zásadě činí čtyři týdny pro zaměstnance v podnikatelském sektoru. Pokud má zaměstnanec formou benefitu pět týdnů dovolené, může mu být část nad rámec základních čtyř týdnů proplacena, nebo převedena ještě do roku 2011.