Poslední novinky

7. 7. 2019

Silniční daň

Záloha na daň
29. 5. 2019

Daň z příjmů

Splatnost červnové zálohy.
14. 5. 2019

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
1. 4. 2019

Silniční daň

Splatnost zálohy.

archiv »

Oznamovací povinnost a zaměstnávání osob se ZPS

26. 1. 2010

Oznamovací povinnost dle zákona o správě daní a poplatků a zaměstnanci se ZPS

Podle ustanovení § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků musí právnické osoby a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost (nejčastěji příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, příjmy znalců nebo tlumočníků) nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady. Oznámení musí být vašemu finančnímu úřadu zasláno nejpozději do 15.2.2010. 

Nejpozději ve stejném termínu musí být odvedena vypočtená částka při nesplnění povinnosti zaměstnávání osob se ZPS (nebylo-li ani kompenzováno náhradním plněním), a to v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.