Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Kategorie účetních jednotek

4. 12. 2018

Kontrola správného zařazení

Zákon o účetnictví zavedl od roku 2016 čtyři kategorie účetních jednotek.

V 2016 byly společnosti podle těchto parametrů zatříděny a pro konkrétní kategorii uplatňovaly účetní postupy a pravidla pro zveřejňování údajů z účetní závěrky. Vzhledem ale k tomu, že zákon stanoví, že „pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky", je nutno každoročně prověřit, zda k tomu ve vašem případě nedošlo.

Pokud by například společnost v kategorii Mikro vlastnila cenné papíry, deriváty atp., přechodem do kategorie Malá, by je musela začít oceňovat reálnou hodnotou. Přechodem z kategorie Malá do kategorie Střední je např. rozšířen okruh povinných dokumentů účetní závěrky o výkaz cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu, resp. se např. rozšiřuje okruh informací, které musí být uváděny v Příloze k účetní závěrce.

Myslete tedy prosím na to a v případě změny kategorie účetní jednotky tomu uzpůsobte účetní metody a rozsah a množství zveřejňovaných údajů v rámci účetní závěrky.