Poslední novinky

10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.
7. 7. 2019

Silniční daň

Záloha na daň

archiv »

Povinnosti pro plátce DPH

17. 1. 2013

Povinnost zveřejňování bankovních účtů.

Pro všechny daňové subjekty byla nově zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci DPH čísla svých bankovních účtů. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění.

Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně do 28. 2. 2013 čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Pokud tuto povinnost nesplní, budou zveřejněny všechny jejich bankovní účty, které mají u správce daně registrovány.

Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů 1.dubna 2013 - tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.

Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona).

Pokud tedy plátce daně z přidané hodnoty rozhodne, že žádné číslo jeho účtu nebude tímto způsobem zveřejněno, může způsobit velké problémy svým obchodním partnerům, protože když provedou platbu za odebrané služby nebo zboží převodem na účet, který není správcem daně uveden jako povinný údaj v registru plátců daně, stávají se ručitelem za nezaplacenou DPH.

V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna 2013.