Poslední novinky

10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.
7. 7. 2019

Silniční daň

Záloha na daň

archiv »

Finanční úřady

29. 11. 2012

Reorganizace od 1.1.2013

Dnes bychom vás chtěli seznámit s informací, kterou vydala Česká daňová správa. Týká se změny v uspořádání finančních úřadů a v matrikách jejich bankovních účtů, ke kterým tímto také dojde.

Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

• Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
• Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud:

Název krajského finančního úřadu     Matriková část
od 1. 1. 2013                          (matrika) bankovního účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu     77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj     77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj     77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj     77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj     77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj      77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj     77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj     77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj     77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj     77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj     47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj     77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj     47620661
Specializovaný finanční úřad     77620021


Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.