Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Lhůty pro podání přiznání

8. 3. 2011

Změny ve způsobu počítání lhůt.

Od letošního roku se při počítání zákonných lhůt postupuje podle daňového řádu, který mění na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků přístup k počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nyní běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.
V důsledku této změny lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob končí až 1. dubna 2011. Obdobně pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, končí lhůta pro podání daňového přiznání 1. července 2011. Stejný termín platí též pro splatnost daně z příjmů.
Upozorňujeme, že změna se ale netýká lhůt počítaných na dny (např. pro přiznání k DPH) nebo lhůt stanovených zákonem (např. pro přiznání k dani z nemovitostí).