Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Poskytování nápojů na pracovišti

15. 7. 2010

Zajištění pitného režimu resp. ochranných nápojů.

V posledních dnech zasáhly naše území vysoké teploty, které více zatěžují lidský organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností zaměstnavatele je proto zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovištích. Z hlediska zákona o dani z příjmů je třeba rozlišit, zda se jedná o poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje.
Povinnost poskytnout pitnou vodu na pracovišti upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Na jeho základě je zaměstnavatel povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy potřeby poskytnutí první pomoci. Musí se ale jednat pouze o pitnou vodu, např. různé ochucené limonády, minerální vody atp. nejsou zaměstnavateli uznávány jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Na pracovištích, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž, musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných teplotních a dalších podmínek a přijmout taková opatření, která sníží nepříznivé dopady vysokých teplot.  Tímto opatřením může být poskytnutí vhodných ochranných nápojů, a to bezplatně a podle vlastního seznamu. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním. Součástí ochranného nápoje mohou být i potravní doplňky. U potravních doplňků je odkaz na § 2 písm. i) zákona 110/97 Sb. o potravinách……, kde se říká, že potravními doplňky jsou„nutriční faktory (vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky) s významným biologickým účinkem“.  Soupis ochranných nápojů vypracuje zaměstnavatel po dohodě s lékařem, který pro něj zajišťuje závodní preventivní péči. Seznam musí vycházet z vyhodnocení rizik, konkrétních podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců.