Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Mimořádné odpisy

15. 3. 2010

Několik odpovědí na nejčastější dotazy k mimořádným odpisům.

Níže rekapitulujeme nejčastější dotazy ohledně mimořádných odpisů. Vycházíme současně ze zdrojů České daňové správy.

Pro jaký majetek se uplatní mimořádné odpisy?

Pro hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Kdy má poplatník povinnost zahájit odepisování, když chce uplatnit mimořádné odpisy?

Poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Jak se odepisuje technické zhodnocení na hmotném majetku odepisovaném podle § 30a zákona?

Technické zhodnocení majetku odpisovaného v režimu mimořádných odpisů představuje „jiný majetek“ ve smyslu § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. U toho majetku se uplatní standardní pravidla pro hmotný majetek, tedy i možnost zvýšení odpisu v prvním roce odpisování.

Jak postupovat u hmotného majetku odepisovaného podle § 30a ZDP, u kterého dojde ke změně vstupní ceny?

V případě změny vstupní (zůstatkové) ceny majetku odpisovaného dle § 30a ZDP z důvodu jiného než je technické zhodnocení, se odpis se stanoví ze změněné vstupní ( zůstatkové ) ceny od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke zvýšení nebo snížení vstupní ( zůstatkové) ceny hmotného majetku došlo.Při změně vstupní ceny majetku odpisovaného dle § 30a ZDP se zůstatková cena majetku doodepíše rovnoměrně po zbývající dobu odpisování (případně jednorázově, je-li majetek již plně odepsán), a to jak v případě majetku zařazeného v 1. odpisové skupině, tak u majetku zařazeného ve 2. odpisové skupině.

Jak má postupovat poplatník při vyřazení majetku (v důsledku škody), který byl odepisován v režimu podle § 30a ZDP?

V případě vyřazení majetku odpisovaného dle § 30a ZDP lze poslední odpis uplatnit v měsíci, ve kterém je majetek vyřazen.