Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ v 2010

10. 2. 2010

Změny ve výši záloh od roku 2010

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podle „Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2008“ platily v roce 2009 zálohy nižší než 1 601 Kč nebo které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, musí poprvé za leden 2010 hradit zálohu v minimální výši 1601 Kč. Připomínáme, že posledním dnem splatnosti zálohy za leden 2010 byl 8. 2. 2010.

Zálohy stanovené ze skutečného příjmu po odpočtu výdajů dosaženého v roce 2009 budou OSVČ platit poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. I v tomto případě – platí-li pro ně minimální vyměřovací základ – musí činit záloha na pojistné minimálně 1 601 Kč.

V 2010 se mění i výše maximální zálohy. Od 1. 1. 2010 činí maximální roční vyměřovací základ 72násobek průměrné mzdy (dosud to byl 48násobek). Maximální záloha na pojistné je tedy stanovena na 19 205 Kč. Poprvé se platí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích OSVČ.