Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Daňové povinnosti ke konci ledna 2010

20. 1. 2010

Daňové povinnosti ohledně DPH, silniční daně a daně z nemovitostí

1.2.2010 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí. Daňovépřiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozíchzdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozíchzdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacímobdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Pro víceinformací se na nás prosím obraťte.

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani a daňdoplacena. Pokud budete potřebovat pomoci se sestavením tohoto přiznání, budemepotřebovat kopie velkých technických průkazů a přehled zaplacených záloh.

A opět ve stejném termínu může plátce, jehož zdaňovacím obdobím pro DPHje kalendářní čtvrtletí, a jehož obrat za rok 2009 dosáhl částky alespoň 2 000000 Kč, si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc, pokud tuto změnu dotohoto termínu správci daně oznámí. Ohlášení zdaňovacího období se nejlépe provádí uvedením kódu"M" v kolonce “Kód zdaňovacího období následujícího roku” v poslednímpřiznání za rok 2009.

Klienti, kteří poskytovali v roce 2009 jak plnění podléhající DPH, takplnění od daně osvobozená, musí provést v rámci přiznání k DPH za poslednízdaňovací období roku 2009 vypořádání nároku na odpočet daně a vypočítat tzv.zálohový koeficient, který budou používat v roce 2010. Současně musí ověřit,zda se jich netýkají povinnosti uvedené v § 78 zákona o DPH (Úprava odpočtudaně) resp. § 79 (Vyrovnání odpočtu daně).