Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Sociální pojištění za první pololetí roku 2007 - pokračování.

22. 12. 2009

Aktuální doporučení

Vážení klienti,
ohledně našeho upozornění z 18.12., které se týkalo sociálního pojištění za první pololetí roku 2007, posíláme toto doporučení.

Dostávají se k nám od našich klientů různá stanoviska jejich právníků ohledně správného postupu při případném vymáhání přeplatku. Z našeho pohledu doporučujeme spolu s podáním opravných přehledů podat i žádost o vrácení přeplatku a dále doporučujeme, abyste spolu s vašimi právníky zvážili podání žádosti o vydání bezdůvodného obohacení, a to i s ohledem na rozdílné lhůty promlčení práva vymáhat tento přeplatek. Podle našeho laického názoru by se ale o bezdůvodné obohacení jednat nemělo, viz. rozsudek NSS č.j. 6 Ads 16/2009-81 z 28. května 2009.