Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Sociální pojištění za první pololetí roku 2007.

18. 12. 2009

Problémy s definicí vyměřovacího základu zaměstnavatelů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení.

Vážení klienti,
posíláme vám informaci ohledně sociálního pojištění.

Dění ohledně sociálního pojištění za první pololetí roku 2007, které vyvolal rozsudek liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 59 Ca 15/2009-38, pečlivě sledujeme. Předmětný rozsudek konstatuje, že absence zákonného ukotvení definice vyměřovacího základu zaměstnavatelů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení v prvním pololetí roku 2007 není nahraditelná ani odvoditelná z žádného ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., a to ani z jejich souhrnu. To je v přímém rozporu se stanoviskem, který dosud Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) zastávala. Proto proti tomuto rozsudku podala ČSSZ kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodnutí o této stížnosti se očekává na jaře roku 2010.

Pokud se rozhodnete využít výše citovaného právního názoru, doporučujeme jako první krok podat opravný "Přehled o výši pojistného", a to za každý měsíc prvního pololetí roku 2007. V přehledu je třeba uvést pouze pojistné sražené zaměstnancům. Podle naší analýzy nehrozí riziko z prodlení, přehledy je možno podat až  v příštím roce. ČSSZ by měla přeplatek do měsíce vrátit, ale podle neoficiálních informací tak činit nebude. Nezbytný další krok proto bude podání k soudu.

Podle našich informací ČSSZ dále zkoumá, jak případné vrácení pojistného promítnout do dávek, které se ze sociálního pojištění platily či budou platit. Mohlo by se to týkat zaměstnanců, kteří pobírali nemocenskou, případně by to mohlo mít vliv na důchod některých zaměstnanců.

Vracení pojistného by také mohlo znamenat nutnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za rok 2007.

Celou věc dále sledujeme a budeme vás informovat.