Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Novinky

Přihláška k registraci skupiny k DPH.

2.11.2009 je poslední termín pro podání přihlášky k registraci skupiny (§ 95a zákona o DPH), aby se mohla stát tato skupina plátcem už od 1.1.2010.

více » 21. 10. 2009

 

Novela zákona o platebním styku.

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl novelizován zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném, pokud jde o den platby daně a pojistného. S účinností od 1.11.2009 se mění pravidla tak, že za den platby se bude považovat u bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně.

více » 2. 9. 2009

 

Paušální výdaj na dopravu a zvýšení paušálních výdajů pro fyzické osoby.

Upozorňujeme, že již byl podepsán prezidentem republiky zákon, který zavádí paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem a na podpis u prezidenta republiky čeká také zákon zvyšující takzvané výdajové paušály.

více » 12. 8. 2009

 

Identifikační číslo EORI

Od 1. července 2009 musí mít v EU všichni obchodníci se třetími zeměmi číslo EORI . Identifikační číslo EORI je povinné u firem, které vyvážejí zboží do zemí mimo EU, dovážejí zboží ze zemí mimo EU nebo převážejí zboží v celním režimu tranzitu

více » 29. 6. 2009

 

Novela zákona o daních z příjmů

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o daních z příjmů. Část změn by měla být účinná ihned po jeho vydání ve Sbírce zákonů. Změny se týkají následujících tematických okruhů.

více » 8. 6. 2009