Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Nová oznamovací povinnost

28. 8. 2019

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.

Dnes bychom Vás rádi informovali o nové povinnosti podávat oznámení o příjmech vyplácených daňovým nerezidentům.

Tato povinnost platí nově od 1. 4. 2019 a nahrazuje dřívější Hlášení k dani vybírané srážkou z příjmů vyplacených daňovým nerezidentům. Rozdíl oproti dřívější úpravě je v tom, že kromě příjmů vyplácených daňovým nerezidentům, ze kterých je vybírána daň srážkou, podléhají oznamovací povinnosti nově také příjmy vyplácené daňovým nerezidentům, které jsou od daně osvobozeny nebo, které nepodléhají v České republice zdanění, protože tak stanoví příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. 

Pro příjmy do 100 000 Kč, které jsou osvobozeny od daně nebo nejsou v ČR zdaněny, protože tak stanoví příslušná mezinárodní smlouvy, platí výjimka z oznamovací povinnosti. Výplatu takového příjmu daňovému nerezidentovi, stejně jako výplatu příjmu ze závislé činnosti, který podléhá srážkové dani (typicky tedy příjmy z HPP nebo DPČ do 3 000 Kč nebo příjmy z DPP do 10 000 Kč), není nutné oznamovat.
 

Oznámení o výplatě příjmu daňovému nerezidentovi se podává ve lhůtě, ve které je splatná daň z tohoto příjmu nebo ve kterém by byla daň splatná, pokud by tento příjem nebyl osvobozen od daně nebo nepodléhal zdanění v ČR na základě příslušné mezinárodní smlouvy (zpravidla tedy do konce 3 měsíce následující po výplatě příjmu, ale v konkrétním případě se může jednat i o jiný termín). Oznámení se podává na zveřejněném tiskopise a pro poplatníky, kteří mají zřízenou datovou schránku, platí povinnost jej podávat elektronicky. Nesplnění oznamovací povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 500 000 Kč.