Poslední novinky

7. 7. 2019

Silniční daň

Záloha na daň
29. 5. 2019

Daň z příjmů

Splatnost červnové zálohy.
14. 5. 2019

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
1. 4. 2019

Silniční daň

Splatnost zálohy.

archiv »

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

16. 11. 2018

Nové minimální zálohy a splatnost

 

1) Změny v důchodovém a nemocenském pojištění

 - Záloha na pojistné na důchodové a nemocenské pojištění je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářní měsíce, na který se platí. Dosud byla záloha splatná mezi 1. až 20. dnem následujícího měsíce. Nově tak záloha na leden bude splatná v průběhu měsíce ledna, nikoliv tedy až do 20. února jako dosud.

 - Záloha na pojistné na důchodové pojištění za prosinec 2018 se nemusí platit. Do 20. prosince 2018 je povinnost uhradit zálohu za listopad 2018. Záloha na pojistné uhrazená v lednu 2019 se započte na pojistné za leden 2019. Záloha na prosinec 2018 může být uhrazena dobrovolně v období od 21. do 31. prosince nebo je možné vyrovnat případný nedoplatek až při podání přehledu za rok 2018.

 - Záloha na pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 je splatná do 20. ledna 2019. Záloha na nemocenské pojištění za leden 2019 je splatná od 21. do 31. ledna 2019. Nebude-li záloha na nemocenské pojištění za leden 2019 uhrazena nejpozději do konce února 2019, dojde k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění.

 - Nově se nebude počítat penále při pozdní úhradě zálohy na důchodové a nemocenské pojištění, pokud bude uhrazeno do konce následujícího kalendářního měsíce. Pokud však nebude záloha uhrazena ani v této lhůtě, počítá se penále již od prvního dne prodlení. Pokud tedy záloha za únor 2019, splatná do 28.2.2019 bude uhrazena do 31. 3. 2019, tak nebude uloženo žádné penále. Pokud by však záloha byla uhrazena až 1. 4. 2019, tak penále za pozdní úhradu zálohy se bude počítat již od 1. 3. 2019.

 - Dochází také ke změně pravidel pro změnu výše záloh na důchodové a nemocenské pojištění po podání přehledu. Pokud na základě přehledu vyjde vyšší záloha než doposud, nová výše zálohy se použije poprvé za měsíc následující po měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled. Pokud tedy například bude přehled podán v dubnu 2019 a vyjde v něm vyšší záloha než doposud, tak poprvé se tato nová vyšší záloha použije za měsíc květen 2019 se splatností do 31. 5. 2019. Pokud však na základě podaného přehledu vyjde nižší záloha než doposud, tak tato nižší záloha se poprvé použije již za měsíc, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. Pokud tedy například bude přehled podán v dubnu 2019 a vyjde v něm nižší záloha než doposud, tak tato nová nižší záloha se poprvé použije již za měsíc duben 2019 se splatností do 30. 4. 2019.

- Osvobozeny od placení záloha na důchodové pojištění budou OSVČ, které po celý měsíc pobíraly nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství a nově i dávku dlouhodobého ošetřovného.

 

2) Změny ve výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2019

 - Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 208 Kč. U zdravotního pojištění nedochází na rozdíl od sociálního pojištění ke změně ve splatnosti záloh. Nová výše zálohy se tedy poprvé použije u zálohy za leden 2019 se splatností do 8. února 2019.

 - V případě důchodového pojištění činí výše minimální zálohy pro rok 2019 pro hlavní činnost 2 388 Kč a pro vedlejší činnost 955 Kč. Nové zálohy pro rok 2019 se v případě důchodové pojištění použijí poprvé až u záloh za měsíc, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled za rok 2018.

- U OSVČ, které si dobrovolně hradí nemocenské pojištění, dochází taktéž ke změně výše minimální zálohy na nemocenské pojištění. Nově bude minimální záloha činit 138 Kč. Nová výše minimální zálohy se použije poprvé již u zálohy za měsíc leden 2019, která je splatná do konce ledna 2019.