Poslední novinky

7. 7. 2019

Silniční daň

Záloha na daň
29. 5. 2019

Daň z příjmů

Splatnost červnové zálohy.
14. 5. 2019

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
1. 4. 2019

Silniční daň

Splatnost zálohy.

archiv »

Evidence skutečných majitelů

13. 10. 2018

Končí termín pro zápis.

Novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavedla tzv. evidenci údajů o skutečných majitelích, do které musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat své skutečné majitele do 1. ledna 2019.

Za skutečného majitele se považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Skutečným majitelem je vždy konkrétní fyzická osoba, případně více fyzických osob.

Pokud jste tuto povinnost dosud nesplnili, doporučujeme kontaktovat vaše právníky a tuto věc jim zadat. Jde například o to, že zákon sice uvádí, které skutečnosti mohou indikovat skutečného majitele, ale naplnění těchto skutečností nemusí nutně znamenat, že je daná osoba skutečným majitelem. Vždy je potřeba posoudit, zda má tato osoba možnost vykonávat rozhodující vliv. Dále například musí společnosti svého skutečného majitele identifikovat a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti, včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Tyto údaje musí být neustále aktuální.